Zo goed als Messi wordt niet iedereen maar we kunnen je altijd beter maken!
Zo goed als Messi wordt niet iedereen maar we kunnen je altijd beter maken!

Het is onze visie om spelers individueel beter te maken. Iedere speler volgt in de groep als het ware zijn eigen opleidingsprogramma. Als voetbalschool focussen we extra op de techniek. Veel dingen die spelers bij ons leren krijgen op de reguliere training niet of nauwelijks aandacht. Terwijl het zonder techniek toch heel lastig is voetballen.

Maar er is meer dan techniek alleen. Tactisch trainen we de spelers ook. Echter gaat het op de  de voetbalclub vooral over teamtactiek, bij RS voetbalschool gaat het over de tactiek welke betrekking heeft op de speler zelf. Zaken als in welke situatie pas je welke beweging toe. Hoe ga je vrijlopen. Hoe kun je afwerken aan de hand van verschillende scenario’s.

De tactische zaken komen bij de jongsten nog weinig aan bod maar naarmate de spelers ouder worden wordt er steeds meer tactische kennis aangereikt aan de spelers.

Fysieke aandacht bestaat bij ons vooral uit de looptechniek, coördinatie en het gebruik van het lichaam tijdens het spel.

Daarnaast hebben we oog voor het mentale gedeelte. Onze spelers dienen zich sociaal op te stellen naar andere spelers en trainers en we dagen ze uit om iedere keer weer een stapje er bij te doen en bij te leren. Dit proces verloopt vooral spelenderwijs en wordt de spelers aangereikt door de coaching van de trainers.

Hieronder vind je van de genoemde componenten een overzicht:

techniek RS Voetbalschool1.Technische doelstelling

Spelers de technische vaardigheden bijbrengen zodat zij volwaardig kunnen deelnemen in het spel.

Een speler die sneller kan handelen heeft meer tijd en ruimte. Hoe hoger je komt te voetballen hoe minder tijd en ruimte je vindt op het veld. De oplossing daarvoor is techniek. Een goede en snelle balvaardigheid in de aanname en passing en het kunnen domineren van de één tegen één situatie geven je de kans om uit te groeien tot een goede voetballer.

 

tactiekbord2. Tactische doelstelling

 

Spelers de tactische vaardigheden van het voetbal bijbrengen. Door ze te leren dat keuzes in het veld gevolgen hebben en dat er verschillende goede keuzes en minder goede keuzes zijn. Door structuur aan het spel te geven kan op deze structuur verder worden gebouwd. Uiteindelijk moet je weten wat, waar en wanneer je iets wel kunt doen en beter niet kunt doen.

 

Mentaal3. Mentaliteitsdoelstelling

 

Discipline, Creativiteit, Durf, Initiatief nemen, Doorzettingsvermogen, Geloof in eigen kunnen en pijn en tegenslag verwerken zijn niet alleen belangrijk in het leven. Ook in teamsport bepalen deze vaardigheden in grote mate het succes. In het voetbal zijn de effecten echter sneller en duidelijker te voelen als in de maatschappij. Een goede of slechte mentaliteit wordt vaak snel gevolgd door winst of verlies, plezier of frustratie. Gelukkig zijn de gevolgen na het voetbal weer over. Het blijft een oefening. In de maatschappij ligt dit vaak anders.

 

sociaal4 Sociale doelstelling

 

Het voetbal is een teamsport wat direct betekent dat het sociale aspect een wezenlijk onderdeel van het team en dus spel is. Zaken als elkaar prijzen en bekritiseren, communicatie, motivatie, plezier en verantwoordelijkheid nemen zijn hierin belangrijk en dienen aangeleerd en verbeterd te worden.

 

speedladder5 Lichamelijke doelstelling

 

Beweging en buitenlucht en -licht doen een mens goed.  Goede beweging en gezond leven tijdens de jeugd legt een belangrijke basis voor het latere leven. Het is zo belangrijk om lekker in je lijf te zitten. Niet alleen bevordert het prestaties op allerlei gebied het bevorderd ook het geluksgevoel in belangrijke mate. Naast het bewegen tijdens het voetbal werken we specifieker ook nog aan coördinatie, looptraining en lichaamshouding.

Schematisch overzicht van de opleiding:

Schema RS Voetbalschool

 

De leerlijn van RS Voetbalschool bestaat globaal uit de volgende onderdelen:

Niveau 1

 

Balgevoel vanuit stilstand

– Basisbalgevoel stimuleren

Dribbelen

– Dribbellen op verschillende manieren

– Afrollen met zool op verschillende manieren

Snel voetenwerk

– Coördinatie en snel voetenwerk met de bal (voorbereiding op bewegingen)

Bewegingen

– 4 bewegingen met tegenstander naast je

– 2 bewegingen met tegenstander voor je

Duel

– Veel 1 vs 1 duels frontaal en met een tegenstander naast je

 

Niveau 2

 

Balgevoel vanuit stilstand

– Basisbalgevoel stimuleren

Snel voetenwerk

– Coördinatie en snel voetenwerk met de bal (voorbereiding op bewegingen)

Bewegingen

– 2 extra bewegingen met tegenstander naast je

– 2 extra bewegingen met tegenstander voor je

– 2 nieuwe bewegingen met tegenstander komend vanaf l/r

Duel

– Veel 1 vs 1 duels frontaal, met een tegenstander naast je, met een tegenstander komend vanaf l/r.

 

Niveau 3

 

Balgevoel vanuit stilstand

– Herhaling van niveau 1 en 2 om de bewegingen te automatiseren

Balgevoel vanuit beweging

– Herhaling van niveau 1 en 2 om de bewegingen te automatiseren

Dribbelen

– Dribbellen op verschillende manieren

– Afrollen met zool op verschillende manieren

Snel voetenwerk

– Herhaling en snellere combi’s alsook nieuwe combinaties.

Bewegingen

– 1 nieuwe bewegingen met tegenstander naast je

– 2 nieuwe bewegingen met tegenstander voor je

– 2 nieuwe bewegingen met tegenstander komend vanaf l/r

Duel

Partijtjes worden vaker met meerdere personen gespeeld. Het maken van acties blijft centraal staan. Wel wordt langzaamaan begonnen met het kiezen tussen een actie en overspelen.

 

Niveau 4,5…. en opvolgend

Passen en trappen krijgen meer aandacht alsook kaatsen. Bewegingen worden gecombineerd en passeren wordt gedetailleerd geoefend. Het afwerken krijgt extra aandacht maar ook onderdelen als vrijlopen en sprinten worden betrokken bij de trainingen. Momenteel is het mogelijk tot niveau 10 bij ons te trainen. In de praktijk betekent dit 4 tot 5 jaar voetbalschool voordat dit niveau bereikt wordt.

Leave a Comment